Algemene voorwaarden van IRIS Thermovision Trainingen B.V.

 

 • 1. Accepteren algemene voorwaarden

  Door uw inschrijving voor een van onze cursussen of opleidingen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van IRIS Thermovision Trainingen B.V. Deze kunt u hier als pdf downloaden of worden op verzoek via de post of e-mail aan u toegezonden.

 • 2. Inschrijving

  Het deelnemersaantal voor cursussen is beperkt, daarom worden de inschrijvingen in de volgorde van binnenkomen behandeld. U ontvangt na de inschrijving een bevestiging en de factuur. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij de betaling hebben ontvangen.

 • 3. Betaling

  U kunt de actuele prijzen (exclusief BTW) vinden op www.iris-thermovision.nl. In de prijs zit inbegrepen: cursusmateriaal, koffie, thee, versnaperingen en lunch.

  Betaling van de factuur dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

  Na het verstrijken van de vervaldatum is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist; vanaf het moment van in verzuimtreden door de opdrachtgever is IRIS Thermovision genoodzaakt de opdrachtgever per periode van 30 dagen na verstrijken van de vervaldatum 10 % van het factuurbedrag extra in rekening te brengen.

 • 4. Annulering door cursist

  Indien u zich ingeschreven heeft voor een cursus, maar uiteindelijk niet kunt deelnemen, brengt u de cursusadministratie van IRIS Thermovision ten laatste 14 dagen voor aanvangsdatum van de cursus mondeling (telefonisch) en schriftelijk op de hoogte (e-mail). IRIS Thermovision zal de annulering schriftelijk (e-mail) aan u bevestigen met de bijhorende creditfactuur. U ontvangt het reeds voldane factuurbedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

  Bij latere annulering heeft IRIS Thermovision het recht om 50% van de factuur in rekening te brengen. Het is mogelijk om een ingeschreven persoon te vervangen door iemand anders zonder meerprijs.

  Bij latere annulering dan 14 dagen voor aanvang van de training wegens ziekte heeft IRIS Thermovision het recht om €250,– exclusief BTW aan administratiekosten, en indien van toepassing, aan reeds gemaakte kosten voor aanvraag van het examen in rekening te brengen. Bij ziekmelding kan op een latere datum de cursus gevolgd worden mits de factuur voor de training waarvoor is afgemeld wegens ziekte is voldaan en mits de factuur voor de kosten ad €250,– exclusief BTW is voldaan.

 • 5. Annulering door IRIS Thermovision

  IRIS Thermovision heeft het recht een cursus wegens gebrek aan inschrijvingen tot 10 dagen voor het begin van de cursus te annuleren. Indien de cursus of een deel van de cursus door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte van de instructeur) niet doorgaat, worden de deelnemers meteen op de hoogte gebracht. IRIS Thermovision kan voor deze annulatie niet aansprakelijk gesteld worden. IRIS Thermovision heeft het recht om het aangekondigde programmaverloop te veranderen.

 • 6. Auteursrechten

  Het cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, doorgeven of ander onwetmatig gebruik van het cursusmateriaal of delen van het cursusmateriaal, zonder uitdrukkelijk toestemming van IRIS Thermovision, is verboden.