Thermografische inspectie laagspannings installaties

Voorkom storingen of zelfs brand.

Door oververhitting van elektrische installatie onderdelen kan aanzienlijke schade ontstaan. Het thermografisch inspecteren van elektrische (verdeel)inrichtingen en installaties is een snelle en effectieve methode om onnodig energieverbruik, storingen in het ergste geval zelfs brand, te voorkomen. Wij inspecteren op:

  • Overgangsweerstanden;

  • Scheve of overbelasting;

  • Defecte componenten.

Zo maken we het zichtbaar

Visueel geen zichtbare gebreken aan deze magneetschakelaar.

De warmteontwikkeling aan de bovenzijde wordt veroorzaakt door overgangsweerstanden in de fase aansluiting L3.

Nauwelijks zichtbaar dat deze patroonlastscheider al aan het smelten is.

Met een temperatuur van ruim 200 C is het ontstaan van brand een kwestie van tijd.

De bevindingen

Indien we tijdens de inspectie bijzonderheden constateren worden deze direct gemeld. De beelden kunnen ter plaatse, samen met u geanalyseerd worden. U kunt dan direct actie ondernemen waarna een herinspectie kan plaastvinden om te beoordelen of er veranderingen waarneembaar zijn.

Er kan ook schriftelijk gerapporteerd worden waarbij u kunt kiezen tussen:

  • Rapportage van alleen de afwijkingen;

  • Volledige rapportage met alle beelden;

  • Trend rapportage (alleen bij periodieke inspecties).

Wat kost het?

Inspectie met een FLIR T1020 camera met groothoek lens al vanaf € 1055,- per dag.

Wat levert het op?

Een overzicht van de toestand van uw schakel en verdeel inrichtingen terwijl deze in bedrijf zijn.  Geconstateerde afwijkingen worden op ernst beoordeelt en voorzien van een reparatie advies. Een themografische inspectie is een waardevolle toevoeging  van een NEN 3140 inspectie, vaak door de verzekering vereist en noodzakelijk om het preventieve onderhoud vorm te kunnen geven.

Onze thermografen

Wij werken alleen met gecertificeerde thermografen die over ruime ervaring in thermografische inspectie van laagspanning installaties beschikken. Zij zullen u   adviseren over de ernst van de constateringen en de te nemen maatregelen.

Klanten die de kracht van elektrische inspecties  hebben mogen ervaren