Gecertificeerd level 1 of level 2 thermograaf worden?

U wil niet alleen een beeld maken maar exacte temperaturen meten?  U wil het beeld juist interpreteren en beoordelen? Uw opdrachtgever vraagt om een gecertificeerd thermograaf conform ISO 18436-7?

Wordt dan gecertificeerd thermograaf.

Level 1 thermografie

Opleiding tot gecertificeerd level 1 thermograaf

Een level 1 thermograaf is in staat om zelfstandig thermografische inspecties uit te voeren en de resultaten helder te rapporteren.

Als Infrared Training Center licensed partner kunnen wij u opleiden tot internationaal erkend ITC gecertificeerd level 1 thermograaf. Een eis die steeds vaker door opdrachtgevers wordt gesteld.

Level 2 thermografie

Opleiding tot gecertificeerd level 2 thermograaf

De level 2 thermograaf:

  • Is goed bekend met de meerwaarde en de beperkingen van thermografie in relatie tot de te verrichten inspectie.
  • Ziet toe op en begeleidt level 1 thermografen bij hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Zet rapportage procedures op.

Als Infrared Training Center licensed partner kunnen wij u opleiden tot internationaal erkend ITC gecertificeerd level 2 thermograaf.

Hercertificering

Uw certificaat is maximaal 5 jaar geldig. Verleng het tijdig.

Het certificaat geeft een opdrachtgever de zekerheid dat de thermograaf een vakbekwaam persoon is. Vakbekwaam blijft u alleen indien u regelmatig thermografische werkzaamheden verricht en u uw kennis op peil houdt. Vandaar dat het certificaat na 5 jaar verloopt tenzij u voor de verloopdatum verlenging hebt aangevraagd.