Thermografische inspectie hoogspanningsinstallaties

Hoe is de toestand van uw hoogspanningsinstallatie?

Voorkom grootschalige stroomuitval door periodieke thermografische controle van uw hoogspanningsleidingen en hoogspanningstations.  IRIS Thermovision kan, zonder dat daarvoor een een circuit uit bedrijf genomen moet worden, metingen uitvoeren aan:

  • Verbindingen;

  • Componenten;

Zo maken we het zichtbaar

Hotspots 110 KV HS installatie

Met telelens wordt overgangsweerstand steunisolator railbuis zichtbaar.

Visueel geen zichtbare gebreken.

Na demontage blijken de onderste schaaldelen te zijn gescheurd.

De bevindingen

Indien we tijdens de inspectie bijzonderheden constateren worden deze direct gemeld. De beelden kunnen ter plaatse, samen met u geanalyseerd worden. U kunt dan direct actie ondernemen waarna een herinspectie kan plaastvinden om te beoordelen of er veranderingen waarneembaar zijn.

Er kan ook schriftelijk gerapporteerd worden waarbij u kunt kiezen tussen:

  • Rapportage van alleen de afwijkingen;

  • Volledige rapportage met alle beelden;

  • Trend rapportage (alleen bij periodieke inspecties).

Wat kost het?

Inspectie met een FLIR T640 camera met  telelens al vanaf € 1055,- per dag.

Wat levert het op?

Inzicht in de toestand van uw hoogspanningsinstallatie. Met deze gegevens kunt u voorkomen dat het veld onvoorzien niet beschikbaar moet worden gezet of erger, grootschalige stroomuitval voorkomen.

Onze thermografen

Wij werken alleen met gecertificeerde (level 2 of 3) thermografen met kennis van HS installaties en ruime ervaring in elektrische inspecties.

Klanten die de kracht van industriële inspecties  hebben mogen ervaren