Thermografische inspectie airfinbank

Hoe is de toestand van uw airfinbank?

Een goed functionerende luchtkoeler bespaart veel energie en voorkomt productie belemmeringen door beperking in de koelcapaciteit. IRIS Thermovision beschikt over de juiste kennis, apparatuur en ervaring om uw airfinbank thermografisch te inspecteren op:

  • Doorstroom en airflow beperkingen;

  • Temperatuur verdeling over de pijpen;

  • Werking voor en na reiniging.

Zo maken we het zichtbaar

Stromingspatroon over de airfinbank.

Rechter deel van de airfinbank is iets kouder.

Ander kleurenpalet geeft meer inzicht.

Gedetailleerde grafiek maakt ongelijkmatige verdeling over de pijpen zichtbaar.

De bevindingen

Indien we tijdens de inspectie bijzonderheden constateren worden deze direct gemeld. De beelden kunnen ter plaatse, samen met u geanalyseerd worden. U kunt dan direct actie ondernemen waarna een herinspectie kan plaastvinden om te beoordelen of er veranderingen waarneembaar zijn.

Er kan ook schriftelijk gerapporteerd worden waarbij u kunt kiezen tussen:

  • Rapportage van alleen de afwijkingen;

  • Volledige rapportage met alle beelden;

  • Trend rapportage (alleen bij periodieke inspecties).

Wat kost het?

Inspectie met een FLIR T1020 camera met groothoek of tele lens al vanaf € 1055,- per dag.

Wat levert het op?

Inzicht in de werking van uw airfinbank. Met deze gegevens kunt u passende maatregelen nemen om de werking te optimaliseren. U kunt daarmee 20% tot 50%  besparen op het energieverbruik van de ventilatoren en procesverstoringen door beperkt koelvermogen voorkomen.

Onze thermografen

Wij werken alleen met gecertificeerde (level 2 of 3) thermografen met een proces technologische achtergrond en ruime ervaring in industriële inspecties. Onze thermografen zijn onafhankelijk en hun hoofdwerkzaamheid is thermografie.

Klanten die de kracht van industriële inspecties  hebben mogen ervaren